-->

[Nhiệm vụ Võ Lâm 2] Phượng Tường Phủ VL2


 - Một điều cần lưu ý là khi trả nv bạn phải luôn để cái danh hiệu "Nhất phẩm đường cao nhất mình có được"thì mới trả nhiệm vụ được , nếu không lúc trả nhiệm vụ có thể gặp 1 vài rắc rối.
 - Đối với những bạn lỡ tay phi shop vật phẩm nv thì các bạn có thể làm lại bước nv mà nó giao vật phẩm đó để được nhận lại vật phẩm nhiệm vụ
 - Nhiệm vụ bắt đầu ở Khấu Chuẩn ( Biện kinh 177/174 ) ông ta sẽ kêu bạn đi gặp Bách Hiểu Sinh
( 177/186 ).Bách Hiểu Sinh sẽ kêu bạn đi Phượng Tường để gặp Âu Dương Họa ( 215/203 ) điều tra về Nhất phẩm đường

Hướng dẫn nhiệm vụ phượng tường phủ vl2

 - Âu Dương Họa nhờ bạn đi Bắc Phượng Tường đánh Yêu Cơ Ba TưTây Vực Hãn Phụ cướp y phục về
Hướng dẫn nhiệm vụ phượng tường phủ vl2


  - Âu Dương Họa sẽ kêu bạn đi Long Môn Trấn tiêu diệt Nhất Phẩm Đường Mật Sứ để lấy Lệnh bài nhất phẩm đường

Hướng dẫn nhiệm vụ phượng tường phủ vl2


 - Sau đó Âu Dương Họa sẽ kêu bạn đi Long Môn Trấn gặp Tôn Nhị Liên ( 206/205 ) điều tra tin tức

Hướng dẫn nhiệm vụ phượng tường phủ vl2

 - Nhưng do Tôn Nhị Liên uống quá nhiều rượu nên bất tỉnh nhân sự bạn chạy lại đối thoại với Tiểu Nhị
 ( 207/205 ) xin thuốc giải rượu

Hướng dẫn nhiệm vụ phượng tường phủ vl2

 - Tiểu Nhị sẽ kêu bạn đi Nam Phượng Tường đánh Tây Bắc Tráng Hán lấy 10 phần thuốc giải rượu

Hướng dẫn nhiệm vụ phượng tường phủ vl2


 - Đưa thuốc giải rượu cho Tiểu Nhị rồi đối thoại với Tôn Nhị Liên . Nhưng hắn vẫn chưa tỉnh . Miệng lảm nhảm về Xuân Thập Tam Nương
Bạn quay lại đối thoại tiếp với Tiểu Nhị sau đó quay về Phượng Tường gặp Âu Dương Họa
 - Sau khi đối thoại với Âu Dương Họa bạn quay lại Long Môn Trấn hỏi Tiểu Nhị tin tức Xuân Thập Tam Nương
 - Bạn đến phía Đông Bắc Long Môn Trấn đánh bại Thập Tam Nương ( 235/207) nhặt Yếm mang về cho Tôn Nhị Liên ( Thập tam Nương có skill choáng 11s nó đánh không chết mình thì quái bu lại đánh cũng chết , nếu bạn muốn làm nv thì nên pt nhiều người vào thay phiên nhau bem nó )

Hướng dẫn nhiệm vụ phượng tường phủ vl2


Sau khi đánh bại Thập Tam Nương đem yếm đến giao cho Tôn Nhị Liên

Hướng dẫn nhiệm vụ phượng tường phủ vl2

Sau đó bạn đi đánh Cao Thủ Quan Ngoại để lấy Thư Mời Nhất Phẩm Đường rồi quay về gặp Tôn Nhị Liên

Hướng dẫn nhiệm vụ phượng tường phủ vl2

Tôn Nhị Liên sẽ kêu bạn đi Phượng Tường gặp Âu Dương Họa , sau đó mang Thư Mời Nhất Phẩm Đườngsang Long Môn Trấn gặp Xa Luân Bá Vương ( 223/198 )
Hướng dẫn nhiệm vụ phượng tường phủ vl2

Đến đây bạn phải đạt lv 80 mới có thể làm tiếp
Lại quay về gặp Âu Dương Họa rồi sang Biện Kinh tìm Bách Hiểu Sinh nhờ giúp đỡ
Đến đây các bạn lưu ý nhé các bạn nhớ coi kỹ Bách Hiểu Sinh bảo bạn đi đâu để gặp Viên Phi Vân nhé
( vì cùng 1 nv nhưng có thể nó kêu bạn đi những nơi khác nhau để gặp Viên Phi Vân đấy ) sau khi xác định được Viên Phi Vân ở map nào bạn dùng pháo hiệu gọi Viên Phi Vân đối thoại

Hướng dẫn nhiệm vụ phượng tường phủ vl2

Sau khi đối thoại với Viên Phi Vân bạn về gặp Diệp Lão ( Phượng Tường 225/195 ) đối thoại

Hướng dẫn nhiệm vụ phượng tường phủ vl2

 - Sau đó đi Côn Luân tìm Diệp Tử Thu ( 193/200 ) ( Phượng Tường -> Long Môn Trấn -> Côn Luân )

Hướng dẫn nhiệm vụ phượng tường phủ vl2

 - Sau đó quay về gặp Diệp Lão đối thoại , lúc này các bạn cũng lưu ý cho kỹ nhé xem Diệp Lão kêu bạn đi đâu để đánh Viên Phi Vân giải cứu Sát Thủ Oa Oa nhé ( vì nó cũng cho map và tọa độ khác nhau ) sau khi cứu Sát Thủ Oa Oa bạn dẫn hắn về Long Môn Trấn gặp Xa Luân Bá Vương

Hướng dẫn nhiệm vụ phượng tường phủ vl2

 - Nếu bạn lỡ quên mất nó ở map và tọa độ nào thì bạn lại gặp Bộ đầu ( Phượng Tường 236/194 ) để hỏi tọa độ của hắn nhé
Hướng dẫn nhiệm vụ phượng tường phủ vl2

 - Đối thoại Xa Luân Vương nhận khảo nghiệm thứ 2 sau đó lên Côn Luân tìm Diệp Tử Thu . Rồi gặp Triệu Tử Bình ( 180/206 )
Hướng dẫn nhiệm vụ phượng tường phủ vl2

 - Sau đó đến Cổ Dương Động tầng 1 đánh Âm Nhật Sứ lấy Lưu Huỳnh rồi mang về cho Triệu Tử Bình

Hướng dẫn nhiệm vụ phượng tường phủ vl2

 - Bạn lại đến Cổ Dương Động tầng 1 đánh Minh Nhật Sứ lấy Tiêu Thạch về cho Triệu Tử Bình

Hướng dẫn nhiệm vụ phượng tường phủ vl2

 - Sau đó về gặp Xa Luân Pháp Vương đối thoại 2 lần
 - Xa Luân sẽ kêu bạn đi Quang Minh đỉnh ( Long môn trấn -> Quang Minh đỉnh ) đánh bại Di Tu Đại Hán lấy thủ cấp mang về cho Xa Luân ( Di Tu Đại hán nó thường đứng gần ngay cửa Quang Minh đỉnh , bạn chạy 1 vòng là thấy )
Hướng dẫn nhiệm vụ phượng tường phủ vl2

 - Sau đó qua Phượng Tường đối thoại với Bộ Đầu 
 - Sau đó đến Bắc Phượng Tường đưa thuốc cho Viên Phi Vân ( các bạn cũng lưu ý xem nó kêu bạn đi đâu giao thuốc nhé , không là không hoàn thành nv đâu đấy )
 - Sau khi giao thuốc xong bạn về đối thoại với Xa Luân Pháp Vương rồi quay về Phượng Tường gặp Thác Bạt Hoằng ( 226/187 )
Hướng dẫn nhiệm vụ phượng tường phủ vl2

Thác Bạt Hoằng kêu bạn đến gặp Tư Mã Minh Phong ( Phượng Tường 200/197 )

Hướng dẫn nhiệm vụ phượng tường phủ vl2

Đến đây Nhiệm vụ chia làm 2 nhánh:
Nhánh I của nhiệm vụ Tây Bắc

Về gặp Âu Dương Họa sau đó đến Quỷ Môn Hồi Lang gặp đệ tử Côn Luân ( 213/203 )
(Giang Tân Thôn -> Phong Đô -> Quỷ Môn Hồi Lang )

Hướng dẫn nhiệm vụ phượng tường phủ vl2

Sau đó trở về Côn Luân gặp Diệp Tử Thu để mang thuốc giải Tiểu Đơn Côn Luân đến cho đệ tử Côn Luân trong Quỷ Môn Hồi Lang
Hướng dẫn nhiệm vụ phượng tường phủ vl2

Sử dụng Cô Hồn Tôn gọi và đánh Chúa Oan Hồn


Về gặp Diệp Tử Thu rồi đi Thiên Sư Bí cảnh ( Tây Thành Đô-> Thiên Sư Động 1-> Động 2-> Thiên Sư Bí cảnh ) đối thoại với Đệ Tử Côn Lôn rồi đối thoại với con Cô Lâu Vương (201/209) ( câu thần chú nó là ở dòng 1 nhé các bạn )

Hướng dẫn nhiệm vụ phượng tường phủ vl2

Sau khi đánh bại Cô Lâu Vương bạn quay về Côn Luân gặp Diệp Tử Thu sau đó quay về Phượng Tườnggặp Âu Dương Họa đối thoại
Sau đó bạn lại gặp Diệp Lão . Sau đó đến Côn Lôn gặp Diệp Tử Thu hỏi thăm tình hình điều tra Cổ Dương Động

Đến đây bạn phải đạt lv 85 mới có thể làm tiếp
Sau khi đến cấp 85 bạn đến Tầng 1 Cổ Dương Động ( 212/210 ) giúp Diệp Tử Thu đánh bại Phi Thường Đạo Nhân ( 215/210 ) ( Phi Thường Đạo nhân đánh choáng 11s mọi người cẩn thận nhé , nếu đánh 1 mình thì chỉ có cách đánh hit &run là chắc ăn hoặc các phái đánh xa được rất có lợi thế )
Hướng dẫn nhiệm vụ phượng tường phủ vl2

Sau đó mang mảnh Hỏa Luyện kim Đan và Mật Thư Tây hạ về Côn Luân tìm Diệp Tử Thu

Hướng dẫn nhiệm vụ phượng tường phủ vl2

Sau đó đến Tầng 2 Cổ Dương Động đánh Xích Luyện Hỏa HồLiệt Nhan Li Long lấy Li Long Tu và Hỏa Hồ Vĩ sau đó quay về gặp Diệp Tử Thu

Hướng dẫn nhiệm vụ phượng tường phủ vl2

Sau đó mang Côn Luân Trấn Yêu Phù và Đào Mộc kiếm đến Tầng 2 Cổ Dương Động

Hướng dẫn nhiệm vụ phượng tường phủ vl2

Lập tổ đội 3-5 người khác Hệ phái và cùng tới bước này hoặc làm qua bước này rồi đối thoại với Đệ tử Côn Lôn ( 257/212 ) để bắt đầu vượt ải đánh bại Cổ Dương Thú

Hướng dẫn nhiệm vụ phượng tường phủ vl2

( Cổ Dương thú có skill choáng 11s nếu muốn làm nhành thì bạn cần phải thay phiên nhau đánh boss , để vượt đc ải nhanh thì pt bạn nên có 1 NMC 9x 1 CS 8x 1 VDk 8x là làm rất lẹ )

Sau khi đánh bại Cổ Dương Thú nhận được Huyết hồn Tinh Phách . Sau đó về Côn Luân gặp Diệp Tử Thu nhận Tụ Linh Tỉ Thủ
Hướng dẫn nhiệm vụ phượng tường phủ vl2

Đến Cổ Dương động tầng 2 dùng Tụ Linh Tỉ Thủ gọi ra Huyết ma Nhân và đánh bại hắn

Hướng dẫn nhiệm vụ phượng tường phủ vl2

Quay về gặp Diệp Tử Thu trả nv thế là hoàn thành nhánh 1 của nv Tây Bắc rồi đó các bạn

Nhánh II của nhiệm vụ Tây Bắc:

Trở lại gặp Thác Bạt Hoằng đối thoại bạn chạy đến Quang Minh đỉnh gặp Ân Minh ( 211/185 )

Hướng dẫn nhiệm vụ phượng tường phủ vl2

Sau đó về Phượng Tường tìm Thương Nhân Ba Tư ( 210/203 ) mua Rượu Ba Tư

Hướng dẫn nhiệm vụ phượng tường phủ vl2

Ông ta kêu bạn đến Nam Phượng Tường đánh Tây Bắc Yên hán lấy 10 Rượu Nho

Hướng dẫn nhiệm vụ phượng tường phủ vl2

Rồi mang Rượu nho về cho Ân Minh , anh ta kêu bạn đánh Gian Tế Minh Giáo lấy Lệnh Bài Xi Hỏa Giáo mang về cho Ân Minh
Hướng dẫn nhiệm vụ phượng tường phủ vl2

Anh ta tiếp tục kêu bạn đánh 30 Đệ tử Minh Giáo
Sau đó về Phượng Tường gặp Thác Bạt Hoằng .
Rồi bạn qua Long Môn Trấn gặp Xa Luân Bá Vương sau đó về Phượng Tường gặp Âu Dương Họa
Ông ta kêu bạn lên Tần Lăng ( Bắc Phượng Tường -> Tần Lăng ) đánh 30 Nhất Phẩm Đường Ám Sáy Sứ

Hướng dẫn nhiệm vụ phượng tường phủ vl2

Sau đó về gặp Âu Dương Họa , ông ta lại kêu bạn qua Tần Lăng đánh Kẻ đào Mộ lấy 10 mặt nạ tơ vàng sau đó về gặp Xa Luân Bá Vương phục mệnh

Hướng dẫn nhiệm vụ phượng tường phủ vl2

( Lưu ý: Phải để danh Hiệu : Nhất Phẩm đường – Phi Hộ mới có thể trả nhiệm vụ )
Sau đó đến Tần Lăng , đánh bại Đoạn Túy ( 182/ 170 ) và Tần Thoái ( 197/185) 2 con này có skill choáng nên các bạn cẩn thận

Hướng dẫn nhiệm vụ phượng tường phủ vl2

Sau đó về Long Môn Trấn gặp Xa Luân Bá Vương rồi về Phượng Tường tìm Thác Bạt Hoằng

Đến đây bạn phải đạt lv 85 mới làm tiếp được
Bạn giao 1 mặt nạ chỉ vàng cho Tư Mã Minh Phong sau đó quay lại gặp Âu Dương Họa

Hướng dẫn nhiệm vụ phượng tường phủ vl2

Ông ta kêu bạn đi tìm Âu Dương Họa rồi hỏi Liễu Tùng Vân ( Phượng Tường 214/186 )
Sau đó đến Lăng Mộ Tầng 1 ( Bắc Phượng Tường -> Tần Lăng-> Lăng mộ tầng 1 ) đánh bại 25 tượng binh mã Vũ vệ và 25 tượng binh mã Hộ vệ để gọi ra Thống Lĩnh Tượng Hộ Vệ ( nó thường đứng ở 225/185 )

Hướng dẫn nhiệm vụ phượng tường phủ vl2

Sau đó bạn đánh bại Thủ Lĩnh Thổ Vệ . Rồi về gặp Liễu Tùng Vân
Sau đó bạn đến Dược Vương Cốc ( Bắc Phượng Tường ) đánh bại Tây Hã Võ Sĩ và Tây hạ Dũng Sĩ đoạt 4 Đoạn Thủy Chử và 1 La Canh về cho Liễu Tùng Vân
Hướng dẫn nhiệm vụ phượng tường phủ vl2

Sau đó tìm Thác Bạt Hoằng điều tra về Trảo Vương . Đến Lăng Mộ tầng 1 (183/187 ) đánh Trảo Vương đoạt Phá Phong Cước
Hướng dẫn nhiệm vụ phượng tường phủ vl2

Click chuột phải vào La Canh để biết tọa độ Phong Thủy Huyệt. Đến tọa độ của Phong Thủy Huyệt rồi click vào Phá Phong Chùy để phá Phong Thủy . Làm liên tiếp 4 lần

Hướng dẫn nhiệm vụ phượng tường phủ vl2

Sau đó tổ đội 3-5 người khác hệ phái và làm tới bước này hoặc đã làm qua bước này rồi. Vào ải bạn đánh bại Trấn Mộ Thú 
. Đối thoại với Thủ Mộ Nhân ( 197/197 ) để tiến vào tầng 2

Lên tầng 2 Lăng Mộ Tần Thủy Hoàng đánh bại 4 Trấn Mộ Tướng Quân ở 4 Góc Đông , Tây, Nam, Bắcbản đồ

Hướng dẫn nhiệm vụ phượng tường phủ vl2

Sau đó lập pt 3-5 người khác hệ phái và làm tới bước này hoặc làm qua bước này , chủ pt đối thoại Thủ Mộ Tướng Quân ( 217/178 )

Hướng dẫn nhiệm vụ phượng tường phủ vl2

Sau đó vào ải đánh bại Quỷ Tướng Quân , thu được Minh Phong Ngọc Bội và Tần Vương Phối kiếmmang về Phượng Tường cho Tư Mã Minh Phong

Hướng dẫn nhiệm vụ phượng tường phủ vl2

Sau đó về gặp Thác Bạt Hoằng ( phải để trên đầu danh hiệu Nhất Phẩm Đường- Hổ Dực mới có thể trả nhiệm vụ )
Sau đó đến gặp Xa Luân Vương , rồi quay về gặp Âu Dương Họa 

Ông ta kêu bạn đến Dược Vương Động tiêu diệt 30 Dược Nhân ( đây toàn là quái 9x không nếu bạn chỉ mới 8x thì đánh phải lên tầng mới ăn dame được ), sau đó quay về hồi báo Âu Dương Họa ( Bắc Phượng Tường-> Dược Vương Cốc-> Dược Vương Động )

Sau đó đến Dược Vương Cốc gặp Lưu Tam ( 185/187 )

Hướng dẫn nhiệm vụ phượng tường phủ vl2

Rồi đến Dược Vương Động đánh Người Cây thu thập 20 Thiên Niên Hắc Mộc rồi về gặp Lưu Tam

Hướng dẫn nhiệm vụ phượng tường phủ vl2

Sau đó vào Dược Vương động nhấp vào Dược Nhân Thảo . Chọn dòng đầu tiên -> Nhổ cây lên

Hướng dẫn nhiệm vụ phượng tường phủ vl2

Sau đó về gặp Âu Dương Họa
Ông ta kêu bạn tìm Tôn Phương Nhân ( 225/190 ) hỏi cách tiêu diệt Dược Nhân Thảo

Hướng dẫn nhiệm vụ phượng tường phủ vl2

Ông ta kêu bạn đến mê Cung Sa Mạc đánh Sa Mạc Hành Nhân lấy 10 Mảnh Thiên Kim Dực rồi về gặp Tôn Phương Nhân ( Bắc PT -> Dược Vương cốc -> mê cung sa mạc )

Hướng dẫn nhiệm vụ phượng tường phủ vl2

Sau đó mang dụng cụ hái thuốc của Dương Tôn Nhân sang Mê Cung Sa Mạc lấy 10 Tích Dương Căn

Hướng dẫn nhiệm vụ phượng tường phủ vl2

Tích dương căn màu vàng dùng cuốc , màu xanh thì dùng Lưỡi liềm , màu đỏ dùng Dao Găm

Hướng dẫn nhiệm vụ phượng tường phủ vl2

Sau đó về gặp Tôn Phương Nhân nhận Tích Dương Thủy sau đó đến Dược Vương Động click vào đối thoại với 5 Dược Vương Thảo gọi ra Dược Nhân Vương

Hướng dẫn nhiệm vụ phượng tường phủ vl2

Chú ý : Chúng có skill tự hồi máu nên đánh rất là mệt , nếu bạn là 8x đánh còn mệt hơn nữa tốt nhất bạn nên pt nhiều người cùng làm và lưu ý chung pt ko thể làm chung nv dc ai ăn damage cuối thì đc

Sau khi đánh bại Dược Nhân Vương bạn về Phượng Tường tìm Âu Dương Họa , ông ta kêu bạn đến Dược Vương Cốc tìm Lưu Tam rồi quay lại hồi báo Âu Dương Họa

Ông ta kêu bạn đi gặp Đường Thiên Thiên ( 221/204 ) , bà ta sẽ kêu bạn đi kiếm da sư tử và lãnh trùng tơ ( mỗi thứ 100 cái )
Hướng dẫn nhiệm vụ phượng tường phủ vl2

Sau đó bà ta sẽ đưa cho bạn cái Dung mạo Dược Vương

Hướng dẫn nhiệm vụ phượng tường phủ vl2

Bạn đem cái đó vào Dược Vương động pt 3- 5 người khác hệ phái và làm tới bước này hoặc đã làm qua bước này để vào ải ( nếu pt bạn có NMC , CS , 5 Độc TH , NMK thì làm rất nhẹ nhàng ) , lại đối thoại với Dược Thất thủ vệ ( 197/178 )
Hướng dẫn nhiệm vụ phượng tường phủ vl2

Sau khi qua ải bạn về gặp Âu Dương Họa để trả nhiệm vụ , ông ta kêu bạn đi gặp Tôn Phương Nhân
( 227/190 )
Bạn phải để danh hiệu Nhất Phẩm Đường Hổ Dực mới trả nv được , nhấp 2 lần vào Tôn Phương Nhân
Lưu ý : Nếu bạn vẫn chưa hoàn thành nv nhánh I thì không thể làm tiếp 
Sau đó bạn đem phương thuốc Dươc Nhân cho Xa Luân Bá Vương , sau đó quay về Nha môn Phượng tường đối thoại với Bộ đầu
Hướng dẫn nhiệm vụ phượng tường phủ vl2

Sau đó bạn lên mê cung sa mạc tìm Độc Hành lão xà ( 186/182 )

Hướng dẫn nhiệm vụ phượng tường phủ vl2

Sau khi đánh bại Độc Hành lão xà bạn đối thoại với Viên Phi Vân xuất hiện kế bên bạn
được Viên Phi Vân mê dược

Hướng dẫn nhiệm vụ phượng tường phủ vl2

Chạy về Phương Tường gặp Đường Hồ Lô ( 208/197 ) để mua kẹo hồ lô dụ sát thủ Oa Oa
Hướng dẫn nhiệm vụ phượng tường phủ vl2

Ông ta kêu bạn lên mê cung sa mạc đánh Tầm Bảo Nhân để lấy 10 cây kẹo hồ lô

Hướng dẫn nhiệm vụ phượng tường phủ vl2

Sau đó vào Cổ Dương động tầng 2 dùng kẹo hồ lô để gọi sát thủ Oa Oa ra

Hướng dẫn nhiệm vụ phượng tường phủ vl2

Sau khi đánh bại Oa Oa bạn quay về gặp Xa Luân Bá Vương ( đối thoại 2 lần )
Sau đó về gặp Thác Bạt Hoằng để nhận Thuốc Dược Nhân

Hướng dẫn nhiệm vụ phượng tường phủ vl2

Bạn lên mê cung sa mạc pt 3 -5 người khác hệ phái và làm tới bước này hoặc đã làm qua bước này để đối thoại với Ngũ Hành trận sứ ( 165/170 ) để vào ải
Hướng dẫn nhiệm vụ phượng tường phủ vl2

Khi vừa vào ải sẽ có 5 con boss hiện ra bạn chỉ việc đánh từng con một là xong ( pt có NMC , NMK , Th , CS làm nv rất lẹ )

Hướng dẫn nhiệm vụ phượng tường phủ vl2

Sau khi đánh bại 5 con boss bạn về báo cho Thác Bạt Hoằng , sau đó bạn đi giết Xa Luân Bá Vương
( con này có skill loạn , đứng yên và dame đánh khá mạnh )

Hướng dẫn nhiệm vụ phượng tường phủ vl2

Sau khi đánh bại Xa Luân bạn về báo cho Âu Dương Họa , sau đó lên Côn Lôn gặp Diệp Tử Thu để hỏi về ảo giác sa mạc , ông ta giao cho bạn cái Tháp Phong Yêu và câu thần chú các bạn lưu ý nhé phải xem thật kỹ câu thần chú đó là gì để sau này cần dùng đến

Hướng dẫn nhiệm vụ phượng tường phủ vl2

Ông ta kêu bạn đi Dược Vương cốc đánh bại Tây Hạ Pháp Vương ( 191/195 ) Con này có skill dame độc rất ghê do đó 1 là phải pt NMC , TH , CS , NMK đánh ( cái này pt làm chung vẫn dược )
Hướng dẫn nhiệm vụ phượng tường phủ vl2

Sau khi giết được Tây Hạ Pháp Vương bạn sẽ được Hoan Tượng Pháp Khí

Hướng dẫn nhiệm vụ phượng tường phủ vl2

Sau đó bạn lên mê cung sa mạc pt 3 - 5 người khác hệ phái và làm tới bước này hoặc đã làm qua buớc này lại đối thoại với Bạch Thiên Thành ( 194/166 ) để vượt ải

Hướng dẫn nhiệm vụ phượng tường phủ vl2

Vào ải bạn sẽ gặp lần lượt Thống lĩnh tượng binh Hoan Tượng , Trấn Mộ Thú Hoan Tượng , Trấn Mộ Tướng Quân Hoan Tượng , Huyết ma nhân Hoan Tượng , Quỷ Tượng đầu Hoan Tượng và cuối cùng là Nguyên hình Hoan Tượng

Hướng dẫn nhiệm vụ phượng tường phủ vl2

Hướng dẫn nhiệm vụ phượng tường phủ vl2

Sau khi đánh bại Nguyên hình Hoan Tượng sẽ hiện ra bảng 3 câu thần chú do đó yêu cầu bạn phải chọn đúng nếu chọn sai sẽ phải vượt ải lại , mà câu Thần chú thì lúc gặp Diệp Tử Thu ông ta có nói cho bạn biết

Hướng dẫn nhiệm vụ phượng tường phủ vl2

Câu thần chú mà Diệp Tử Thu giao cho bạn nó random chứ không liên quan gì cả . Do đó khi gặp Diệp Tử Thu các bạn hãy nhớ xem thật kỹ câu thần chú đó là gì nhé.Sau khi vượt ải và trả lời xong bạn đối thoại với Bạch Thiên Thành , rồi bạn đem Phong Yêu Tháp về Côn Luân cho Diệp Tử Thu 

Sau đó quay về Phượng Tường báo cho Âu Dương Họa . Sau đó bạn đi Biện Kinh gặp Khấu Chuẩn để hỏi về Yến tiệc Long Môn trấn 
Ông ta kêu bạn đi Long Môn Trấn gặp Tiểu Nhị để nhận thiệp

Hướng dẫn nhiệm vụ phượng tường phủ vl2

                   =>>Đến đây thì kết thúc nv ở nhánh II cũng như toàn bộ chuỗi nhiệm vụ Tây Bắc

Chú ý :
      - Khi làm các nhiệm vụ vượt ải và đánh boss cổ sư rất quan trọng vì các boss hầu như đều có hiệu ứng
      - Thiệp dự tiệc Long Môn Trấn dùng để đi dự tiệc vào 16h30 ngày thứ 6 và thứ 7 hàng tuần

Chúc các bạn chơi Game vui vẻ!

Autovolam2.net: Traffic View.Thank for visiting the website!