-->

Auto thuong hoi vo lam 2 - ChipTH N

Bản Chipauto chạy thương hội nhiều nhân vật cho võ lâm 2
Ngày 26/02/2011 update ChipTH-N 6.0.8 theo game !
Link download: ChipTH-N 6.011.zip 

Trước khi chạy Auto thương hội bạn nên chuẩn bị một vài thứ để hạn chế lỗi xảy ra :
1. Mua tất cả các đồ TNTV mỗi loại 4 cái.
2. Mua máu và mana đủ dùng cho nhân vật của bạn.
3. Mua TĐP mỗi loại 15 cái để tránh đi xa phu ( vì đi xa phu hay bị kẹt)
4. Nếu dùng khí liệu thuật thì hay bỏ khí liệu thuật vào để buff.
5. Sữa vũ khí (quần , áo nếu có) hoặc thay vũ khí.
6. Hủy bỏ một số nhiệm vụ đánh quái nếu đường đi khó đi như Cự độc tích, quan sứ, thương viên ...
Sau khi xong các bước chuẩn bị thì các bạn bắt đầu chạy được rồi đấy !
Nếu không bị lag chạy từ nv 1 đến 60 nv thì khoảng 2h-3h là xong.:D. Chúc các bạn chơi game vui vẻ ^^!

Autovolam2.net: Traffic View.Thank for visiting the website!